onrecht1
onrecht2

Affichegallerij ‘Recht/Onrecht’

De Affichegallerij Den Haag vroeg jonge ontwerpers hun visie op het thema recht/onrecht te geven.
In mijn affiches richt ik mij op het thema kinderarbeid en kindsoldaten.

Sterke beelden zoals we deze dagelijks in de media zien, plus een woordspeling en verwijzing naar actuele campagnes vormen mijn uitgangspunt.

Alle visuele elementen die afleiden van de eigenlijke boodschap zijn achterwege gelaten, hierdoor zijn de affiches sterk in eenvoud. Tekst en beeld vullen elkaar uitstekend aan en zorgen zodoende voor een evenwichtige balans.

De affiches werden in 2013 tentoongesteld in Den Haag

De Affiche Gallerij