Hacking-overview
HackingExpo1
HackingExpo2
HackingExpo3
HackingExpo4
HackingScreen1
HackingScreen2
HackingScreen3
HackingScreen4
HackingScreen5
Hacking-web

Hacking Exhibition
Visual Identity

Deze identiteit is een poëtisch commentaar op het gebrek aan een duidelijke definitie van ‘Hacking’, dat als een minor wordt aangeboden op de Willem de Kooning Academie. Alle gegeven definities omvatten termen als ‘het omzeilen van systemen, hergebruiken van protocollen, gebruiken in een onbedoelde manier’ … enzovoort.
Naar mijn idee zijn deze definities allen inwisselbaar, en juist hierin zit hem de kracht.

Om tot de tekst op de affiches te komen heb ik een manifest over ‘abstract hacking’ door een Markov text-generator gehaald. Hierdoor ontstond een oneindige hoeveelheid aan nieuwe, abstracte teksten en definities, waaruit nog wel is op te maken waar het over gaat.

Middels een paar eenvoudige scripts hebben we de computer opdracht gegeven hier afbeeldingen bij te zoeken, en deze willekeurig te plaatsen.

De affiches waren het uitgangspunt voor het creëren van een website, diverse social media uitingen, en de styling van de tentoonstelling.

In samenwerking met;
Yacine Benmial, Giorgio Lieuw-On en Heidi Smit